LibGDX skreslenie pohybu - java, grafika, libgdx

Ešte ďalší problém, s ktorým som sa stretolhľadanie vytvorenia hry v jazyku Java s rámcom LibGDX. Problém sa vyskytuje, keď sa pokúšam presunúť oblasť sprite, textúry alebo textúry, na hranách sa stáva rozmazaným a svieti v smere pohybu. Pohybujem ho jednoducho zvýšením súradníc v renderovej metóde. Vyskytol sa niekto s týmto problémom?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Skúste nastaviť vaše textúry filtre lineárne.

texturename.setFilter(TextureFilter.Linear, TextureFilter.Linear);

Najpopulárnejší