Wywołanie skryptu powłoki unix wywołuje nowe jvm - java, shell, unix

Scenariusz: Słoiki są wdrażane w środowisku unix, które są używane do wykonywania procesu wsadowego przy użyciu skryptu powłoki, aw tych n skryptach powłoki ścieżka środowiska (read classpath) jest ustawiana jako pierwsza (przed uruchomieniem każdego skryptu powłoki).

Moje pytanie brzmi: jest nową maszyną JVM utworzoną, gdy kiedykolwiek wykonywany jest skrypt powłoki

Edytować:
Dzięki za odpowiedź user000001
jeszcze jedno pytanie : Czy to nie jest kosztowna sprawa, jak tworzenie nowej maszyny JVM przy każdym nowym wywołaniu skryptu i niszczenie tej instancji jvm po zakończeniu każdego skryptu. Czy jest do tego skuteczny sposób lub do tego dążymy

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Tak to jest. Za każdym razem, gdy wywołujesz java polecenie ze skryptu, tworzona jest nowa maszyna JVM.


Najbardziej popularny