Актуализиране на фондацията за имейл 2 до версия 2.1? - zurb-foundation, zurb-мастило

Как мога да актуализирам съществуващ проект "Фондация за имейл 2" в v2.1?

В статията за тази нова версия нищо не се споменава за това как действително да се актуализира съществуващ проект.

Отговори:

0 за отговор № 1

Редактирайте файла package.json на

“author”: “ZURB [email protected]”,
“license”: “MIT”,
“dependencies”: {
“foundation-emails”: “2.1.0”
},

След това в терминала cd в папката на проекта и изпълнете: npm update,


Свързани въпроси
Най - известен