синтактична грешка $ global-radius в Zurb Foundation _settings.scss - zurb-foundation

Ще получа тази грешка в синтаксиса.

Позволих радиуса на бутоните в settings.scss в основата и се върнах с тази грешка.

Синтактична грешка: Недефинирана променлива: "$ global-radius". на линия 348 от scss / _settings.scss от линия 1 на scss / app.scss Използвайте - trace for backtrace.

провери и двата файла и не може да види проблема.

// We use this to set the default radius used throughout the core.
$button-radius: $global-radius;
// $button-round: $global-rounded;

Благодаря предварително!

Отговори:

0 за отговор № 1

$global-radius или не е дефиниран, или е коментиран. Опитайте да добавите:

$global-radius = 3px;

в горната част на твоя _settings.scss файл и вижте дали това поправя проблема. Или търсете $global-radius променлива, за да сте сигурни, че тя не е коментирана.


Най - известен