unix shell exexution скрипт извиква нов jvm - java, shell, unix

Сценарий : Контейнерите са разположени в UNIX среда, която се използва за изпълнение на партиден процес, използвайки скрипт на shell, а в тези скриптове n shell се настройва първо пътят на околната среда (read classpath) (преди да се изпълни всеки скрипт на shell).

Моят въпрос е: е нова JVM, създадена, когато някога е изпълнен скрипт на shell

Редактиране:
Благодаря user000001 за отговора
още един въпрос : Това не е скъпа афера, тъй като създава нов JVM за всяко ново извикване на скрипт и унищожаване на този jvm потребителски модел в края на всеки скрипт. Има ли ефективен начин или се занимавате с това

Отговори:

1 за отговор № 1

Да, така е. Всеки път, когато се обаждате java команда от скрипта, се създава нов JVM.


Най - известен